Внаслідок історичних змін англійська мова втратила свої закінчення, після чого граматичний сенс речення став виражатись порядком слів у ньому, а також за допомогою сполучних слів. Таким чином, англійська мова не може похвалитись такою кількістю відмінків, як українська. Всього в англійській мові можемо виділити три відмінки: називний, знахідний та родовий. Знову ж таки, пам’ятайте, що англійські «відмінки» не є аналогам українським, які виражаються різними закінченнями. Отже, пропонуємо розібратись що то за англійські відмінки і як їх правильно вживати.

Запрошуємо Вас на наші онлайн уроки англійської мови в Перший Кембриджський освітній центр! Навчання з нами - це шлях до успішного спілкування зі світом.

Subjective Case – називний відмінок

Його ще називають Nominative Case. Цей відмінок виражається іменником чи займенником у будь-якому числі, що виконує роль підмета у реченні. Відповідає на запитання: хто або що виконує дію у реченні? Сюди також відносяться такі займенники: I, he, she, it, we, they.

Приклади:

Maurice lived on the second floor in my grandad’s block of apartments.

She was the type of woman that others call “femme fatale.”

The dog unexpectedly jumped from the roof and scared everyone.

Зверніть на виділені нами іменники та займенник. В них всіх спільна функція – роль підмета у реченні; вони є виконувачами дії присудка і набувають називного відмінка (Subjective Case).

Accusative Case – знахідний відмінок

Знахідний відмінок виконує не менш важливу функцію у реченні, а саме додатка. Він виражається людьми, тваринами, речами або явищами, на які скерована певна дія. Відповідає на запитання: на кого або на що скерована дія підмета? Іноді на знахідний відмінок вказує такий прийменник як for, що слідує перед додатком, який власне і виражає цей відмінок. Часто у ролі знахідного відмінка виступають наступні займенники: me, him, her, it, us, them.

Приклади:

My brother couldn’t find us in the park.

Diana asked something her teacher in a silent voice.

He prepared a wonderful gift for me.

Possesive Case – родовий відмінок

Родовий відмінок вказує на приналежність певної людини, речі, явища чи предмета до іншої людини, речі, явища чи предмета. Здебільшого приналежність позначається апострофом та літерою s – ‘s. Не забуваймо також про присвійні займенники: mine, his, hers, its, ours, theirs. Також, досить часто на родовий відмінок вказує прийменник of. Відповідає на запитання: до кого/чого належить або відноситься, певна річ, або предмет?

Приклади:

We should give Mr Anderson’s daughter a lift on the way back home.

Did you meet that chess prodigy of our teacher?

That beautiful dress of hers is a masterpiece.

Підсумки

Маємо надію, що тепер тема відмінків в англійській мові стала вам зрозумілішою. Робити складні речі простими – головний фокус в навчанні для наших викладачів. Саме тому запрошуємо відвідати наш мовний центр та обрати для себе курс англійською, де ви переконаєтесь, що найважчі граматичні теми можуть бути легкими як a piece of cake.

Андрій Горб

Ще з рубрики: "Користь"

Останні публікації

Обговорення

Написати коментар